Producenci
Regulamin

 

Usługodawca mastery.com.pl należąca do Dan-Mat Auto Sławomir Malicki ul. Graniczna 21 85-201 Bydgoszcz: 

1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”, 

2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. 

Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w powyższym punkcie 2.

Regulamin określa w szczególności: 

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: 

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, 

b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, 

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 

 

Regulamin świadczenia usług sklepu mastery.com.pl

                                                                                                                                  §1

mastery.com.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Sławomir Malicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dan-Mat Auto Sławomir Malicki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Granicznej 21, 85-201, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie mastery.com.pl.

                                                                                                                                  §2

mastery.com.pl jest sklepem internetowym z częściami motoryzacyjnymi, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać części. 

                                                                                                                                  §3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem mastery.com.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

                                                                                                                                  §4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (http://www.mastery.com.pl/pl/reg) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór potrzebnych części, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Dan-Mat Auto bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

                                                                                                                                  §5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a mastery.com.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

                                                                                                                                  §6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres sklepu:

           Dan Mat Auto Sławomir Malicki

           Graniczna 21

           85-201  Bydgoszcz

           koszt wysyłki pokrywa kupujący.

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem lub dokonuje zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy kupujący zrezygnował z wymiany na nowy. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, mastery.com.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 2. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, mastery.com.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi mastery.com.pl.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl